Pigu Creative Agency

 

 

 

 

Proje

Polytech Baskı Mataryalleri

Firma

Polytech Turkey

Dönem

2020-Halen

Proje Detayı

2020 yılı itibariyle tam hizmet kapsamında çalışmaya başladık. Bu proje kapsamında basılı materyal ihtiyaçları için önce tasarım çalışmaları yapıldı devamında ise baskı çalışmaları yapıldı.